Een activiteit terug in de tijd

Een hunebed is een stenen grafkelder gemaakt door de bewoners van het noorden zo’n 3400 jaar voor christus. Het zijn een soort van massagraven  waar veel generaties de laatste rustplaats kregen. De bouwers worden het Trechterbekervolk genoemd, eerst dacht men dat de bouwers de “huynen” enorme sterke reuzen waren, vandaar ook de naam Hunebed.

Het hunebed is gemaakt van grote zwerfkeien die hier in de ijstijd terecht zijn gekomen. Dit is ca. 150.000 jaar geleden. Enorme gletsjers kwamen uit het noorden op ons land af en strekten zich geleidelijk uit tot aan noord Nederland.  Deze stenen komen uit Zweden en Finland, dit hebben geologen ontdekt.  Met deze keien gingen de vroegste boeren in Drenthe aan de slag om deze indrukwekkende grafkelders te bouwen. Er werden meest keien gebruikt met een platte zijde, waarschijnlijk konden ze deze keien dan beter op de plaats krijgen (ze wegen soms wel 40 ton!). Met ronde boomstammen, touwen en ossen en natuurlijk met mankracht werden deze keien op de plaats getrokken. Je kunt wel bedenken dat dit een enorme klus is geweest

Hunebedden ‘steengoed’ Drenthe

Hunebedden, wat een bijzondere monumenten zijn dit.

Het hunebed is een grafkelder met keien rechtopstaand en daarover werden dan de platte keien gelegd. Men kon er vroeger rechtop onderstaan. Het Trechterbekervolk was niet zo groot, gemiddeld 1.65 m. Vroeger waren de grafkelders bedekt met zand en graszoden.

Er zijn nog 54 hunebedden in ons land, waarvan 2 in Groningen en 52 in Drenthe. In Bronneger ligt het kleinste hunebed en in Borger ligt het grootste hunebed van Drenthe. Hier is ook het Hunebedcentrum, heel leuk om de geschiedenis van deze grafkelders te ontdekken. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd, zoals bv een mysterieuze wandeltocht met fakkels.